OPPETIDER OCH KÖREGLER

Placering och kö regler
Vårdnadshavaren kan ansöka plats för sitt barn via ansökningsblankett i förskolans
hemsida, från och med att barnet fyller 1 år. För att underlätta vår planering är det bra att
ansöka i god tid.
Erbjudande om plats skickas till vårdnadshavare via sms eller e-post.
Vårdnadshavaren ska svara på erbjudandet inom en vecka. Om vårdnadshavaren inte svarar
inom den tiden, erbjuds platsen till någon annan, men vårdnadshavare står fortfarande kvar
i kön.
När vårdnadshavare ansöker om plats i Lille Katt förskola får barnet ett ködatum, vilken är
barnets födelsedatum (om det är syskon, så gäller det äldsta syskonets födelsedatum)
Lille Katt Förskolan har garanterad syskonförtur.
Barn som flyttar till förskolans geografisk bostadsområde och som redan har plats i
förskoleverksamhet prioriteras till plats i vår förskola.
För vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga erbjuder Lille Katt förskola 3
dagar i veckan, kl 09.00 – 14.00. Barnet är ledig fredag plus en annan valfri dag.
– Allmän förskola.Alla barn i åldern 3-5 år har rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan under skolans läsår.Detta kallas allmän förskola och är avgiftsfritt.
– När du är föräldraledig har äldre syskon 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov
– Om du har graviditetspeng har äldre syskon 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov
– Är du arbetssökande har ditt barn som är 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov.
Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska,psykiska eller andra skäl skall erbjudas plats.