Vi är en liten fristående förskola med 19 barn i åldern 1-5 år. Hos oss arbetar fritidspedagog,  förskollärare, barnskötare och annan personal samt en köksansvarig.

Gympa, yoga och lekar

Lille katt förskola  finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Barn ska få röra sig på många olika sätt på Lille Katt, och mycket går att göra med små medel.

Allsidig träning anpassad för förskolan med musik och färdiga rörelsepass på cd. Barnen får bland annat testa att åla, krypa och göra kullerbyttor.

Att sitta framför skärmen brukar många prata om, men det går jättebra att använda surfplattor och appar för att röra på sig. Till exempel genom dansstopp. På Youtube finns mycket musik att välja bland, tillsammans med barnen. När musiken är i gång ska alla dansa och röra sig och när den pausas gäller det att stanna så fort som möjligt. Ett annat tips är att använda appen Dice, med en digital tärning. Innan tärningen ”slås” får barnen bestämma en uppgift, till exempel att hoppa på ett ben eller snurra runt.

I lille katten har vi  Rektor/ Leg. Förskollärare  som utbildat sig vidare i barnyoga. ..

Yoga i Lille Katt  ökar barnens välbefinnande och ger dig som pedagog ett verktyg att skapa lugn och koncentration i gruppen.

 Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda barnen för skolan.