KLAGAMÅLSHANTERING

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till pedagogerna. Du kan även anonymt framföra dina synpunkter i “ris och roslådan” placerad i förskolans entré. Du kan även vända dig direkt till rektor eller via kontakt: Gå till kontaktsidan

Är det en fråga som du inte kan eller vill ta direkt med personalen på förskolan, kan du vända dig till huvudmannen:  Gå till kontaktsidan

Om du inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta Barn & Utbildning: Gå till kontaktsidan