KAKOR OCH GDPR

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för verksamheten kommer att ske enligt Dataskyddslagen som är Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Den personliga integriteten skall vara försäkrad och där ett oönskat intrång skall avvisas.

Exempelvis, vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn … skall behandlingen vara tillåten (enligt 2 Kap 4 §) endast om samtycke ges eller godkänns av den som har föräldraansvar för barnet. 

Vårt syfte med policyn är att säkerställa att Företaget behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.

Samtliga arbetstagare ska ha kännedom om Företagets inställning vad gäller skydd av personuppgifter och ska samarbeta med arbetsgivaren för att policyn ska kunna uppfyllas.

Överträdelser av denna policy kan leda till disciplinära och/eller rättsliga åtgärder.

För oss är det viktig att vårdnadshavarna ska känner sig trygga med dataskydd hantering på sina och barnens personliga uppgifter.

Vi sparar alla uppgifter både digital och i pappersform.  

Vi kommer att använda Tyra appen, vilket är en hyfsat pedagogisk plattform.

Här finns information om Tyra appens rutiner:

https://tyra.io/pdf/gdpr_info_sv.pdf

Personliga uppgifter som sparas i pappersform ligger i ett rum som vi låser när vi går hem.